Selecteer een pagina

Landgoed De Bannink

De Buitenplaats De Bannink is in de 17e eeuw gesticht. Het huidige huis dateert van 1890. Het landgoed strekt zich uit van de Schipbeek in het Zuiden tot De Vijfhoek in het Noorden en van Colmschate in het Westen tot Bathmen in het Oosten.

De oppervlakte beslaat circa 400 hectare, waarvan 200 hectare cultuurlandschap hoofdzakelijk veehouderij en 100 hectare bos en houtwallen. Het betreft een NSW gerangschikt en grotendeels opengesteld gebied. De huidige bestemmingen zijn: agrarisch gebied met landschappelijke waarden, agrarische bouwpercelen, woonbestemmingen, bos en natuur.

Villa De Bannink

Er zijn 9 verpachte hoeves op het landgoed en 10 verhuurde woningen. Inclusief het huis “Villa De Bannink”. Daarnaast is er een historisch Koetshuis. Daarnaast zijn er een aantal percelen verpacht als losliggend land. Het kenmerkt zich door kleinschalige landschap elementen. Deze zijn in takt gebleven om dat er nagenoeg geen herverkaveling heeft plaats gevonden.

In het stroom gebied van de Zandwetering, de Gooiermars is in 2004 gestart met een herinrichtingsplan op het Landgoed welke inmiddels is gerealiseerd. Dit is een zeer kwetsbaar natuurgebied met hoge natuurwaarden. Er zijn watergangen gegraven, percelen zijn aan de agrarische bestemming onttrokken en geschikt gemaakt voor waterberging (circa 7 ha.).

Omgeving Landgoed De Bannink

Hier wandelen? We hanteren wel enkele toegangsregels